Knihkupectví U Stříbrného groše

Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.knihakh.cz V platném znění od 1.1.2013

l. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu. Provozovatelem internetového obchodu je Knihkupectví U Stříbrného groše se sídlem: Palackého náměstí 91, Kutná Hora, 284 01, IČ: 13721585, DIČ: CZ505208154 / dále jen Prodávající / . Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu / odeslal řádnou objednávku / dále jen Kupující /

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.knihakh.cz  Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy , obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží zákazníkovi poštou na dobírku do 14 dnů od potvrzení objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty za  Kč 70,--.Na dobírku připočítáváme poštovné Kč 40,--. Při objednávce nad Kč 1500,-- poštovné neúčtujeme. Při volbě úhrady bankovním převodem na účet Komerční banky (odesíláme zboží po připsání prostředků na účet):

107-3408860227/0100  

 Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Objednané tituly rozesíláme poštou pouze v rámci České republiky .

Otevírací doba
Pondělí - pátek
8.00 - 17.00 hod.

Sobota

8.00 - 11.00 hod.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou / dále jen " rozpor s kupní smlouvou " / , má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem . 1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu, laskavě pošlete zpět prodávajícímu poštou / nikoli dobírkou / na adresu : Knihkupectví U Stříbrného groše , Palackého náměstí 91, Kutná Hora, 284 01. 2. Reklamaci můžete vyřídit na telefonním čísle 327 212 445 , nebo na e-mailové adrese: kniha@knihakh.cz. Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky. 3. Reklamaci můžete vyřídit osobně : na adrese Palackého náměstí 91, Kutná Hora , 284 01. V tomto případě vezměte s sebou paragon, nebo dodací list.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené / částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta /. Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu / vyúčtování / zásilky . Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení , a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno nebo na jím uvedený bankovní účet.

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytneme v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném firmou Knihkupectví U Stříbrného groše, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti s účinnosti dne 1.1.2013. Odeslání objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. 

Kontaktujte nás

Kontakt

Knihkupectví U Stříbrného groše

kniha@knihakh.cz


+420 602 824 735

www.knihakh.cz

IČ: 13721585
DIČ:505208154

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons FeistyTortilla  © 2016

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode